Elke Sondag is daar Verbondsonderrig by die Kerk.  In die lig van Deuteronomium 6:7 is dit vir die gemeente belangrik dat ons kinders opgevoed word binne die verbond van die Here. Ons het as ouers met die doop van ons kinders beloof om hulle te onderrig en te laat onderrig om die Here te ken en sy wil na te streef in hulle lewens. 

Ons poog om die kinders elke Sondag op so wyse te onderrig dat hulle die Woord van God ken.  In die kleiner grade is dit meer die Bybelverhale wat hulle leer en later deur middel van die Heidelbergse Kategismus leer hulle dit wat hulle nodig het om salig te kan lewe in die Verlossing van Jesus Christus. 

Die Verbondsonderrig vind na die oggenddiens plaas. Tot 11h00 op ‘n Sondagoggend is die klassies besig, en dit is vir ons belangrik dat die kinders van kleins af ervaar dat hulle ook deel is van die Kerk.