Die vrouens in die gemeente is hardwerkend en altyd bereid om reg te staan met die lekkerste eetgoed.  Sonder hulle sou die gemeente maar faal gewees het en die manne sou heelwat swaarder gekry het. 

Die Voorsittter van ons Susters is Mev Magda Scheuer, Wyk MD5