Ons maak graag ons preke beskikbaar vir diegene wat nie ‘n diens kan bywoon nie. Ons doelwit is om die Woord te versprei.