Oudio weergawes van onlangse preke word hier beskikbaar gestel. Laai dit gerus af om na te luister in u eie tyd.

Neem asseblief kennis dat, ter wille van spasie, slegs sowat twee na drie maande se preke hier beskikbaar gestel word. Indien u enige preke uit die argief wil bekom, kontak gerus vir Renier Botha by renierb57@gmail.com.