Nuusbrokkies

Jou anker in die lewe

deur Izak Loots

Sekuriteit is vir elke mens baie belangrik. Ons soek daarna op verskillende terreine en maniere. Want sonder sekuriteit [‘n anker in ons lewe] voel ons onseker, onveilig en dit maak ons bekommerd. Daarom neem ons byvoorbeeld versekering op ons eiendom  en ons lewe uit en tref ons op hierdie manier voorsorg vir die wis en die onwis.

Wanneer een of meer van hierdie sekerhede en sekuriteite wat jy het, skielik van jou weggeneem sou word [byvoorbeeld om jou werk met ‘n vaste inkomste te verloor, of jou lewensmaat], bring dit intense spanning en bekommernis mee. Jy voel skielik onseker en ankerloos – magteloos en uitgelewer. Geen wonder nie dat beweer word dat sekuriteit, vastigheid en geborgenheid een van die mees basiese behoeftes van die mens is nie. Daarom soek hy voortdurend na meer sekuriteit.

Maar wat is die beste sekuriteit wat jy kan besit?

*Goeie versekering op jou lewe?                                                                                                                 

*’n Vaste werk met ‘n goeie inkomste?

*’n Goeie pensioenfonds wat aan jou ‘n sorgvrye oudag waarborg?

*’n Puik mediese fonds wat vir alle gebeurlikhede [ook hartomleidings]         voorsiening maak?

Natuurlik is al hierdie dinge en baie ander wat nie genome word nie, baie belangrik. Maar, gestel dit word vandag van jou weggeneem. Alles. Jy sit skielik sonder dit. Wat sal dan gebeur?

Dit het al met baie mense gebeur. Soos Job se geval toe hy alles verloor het.

En dit gebeur vandag nog. Soos die man of vrou wat ‘n pakket ontvang omdat sy of haar pos by die werk skielik oorbodig geword het as gevolg van rasionalisasie of omdat regstellende aksie vereis dat die pos ontruim moet word vir iemand anders.

Of wat van die gesin wie se huis met al hulle besittings in ‘n brand verwoes word –  hulle het geen versekering nie? Of die boer wie se hele oes met een haelbui aan flarde geslaan word of deur ‘n brand verwoes word? En die vrou wat moet hoor dat haar man, die enigste broodwinner, skielik aan ‘n hartaanval gesterf het? Of jou jare lange huwelik verbrokkel stelselmatig en dit eindig in die skeihof? Beteken dit die einde? Het daardie persoon dan alles verloor?

In Job se geval weet ons dat hy ten spyte van al die rampe wat hom getref het, steeds kon jubel – al het hy gestroop op die ashoop gesit:

                           Die Here het gegee en die Here het geneem.

                           Prys die Naam van die Here!

En dan was daar ook nog Paulus en Silas wat teen middernag in die tronk gebid het en tot lof van God gesing het.

As al hierdie dinge met jou sou gebeur, sal jy saam met Job en Paulus en Silas en baie ander gelowiges steeds ‘n loflied kan sing? Of sal jy maar vir Job sê; “Skuif op, maak ook vir my plek op die ashoop?” As ons eerlik is was daar ook dae dat ons gewens het dat ons maar ashoop toe kan gaan. Maar dan was daar telkens weer die bevrydende ervaring dat Hy steeds daar is. Die lied van sekerheid dat ons aan Hom behoort, kon niks blus nie.

*Liewe Heer, ek bid dat U die persone wat nou hier lees sal Salf met U liefde, Vrede, Genade, Vreugde en Leiding. Ek mag nie hul probleme ken nie Here, maar U doen! Ek vra dat U asseblief altyd met hulle sal wees.   AMEN

Dankbaarheid

deur Izak Loots

Die goedertierenhede van die HERE wil ek vir ewig besing; ek wil u trou bekend maak met my mond van geslag tot geslag. [Ps. 89:2]

Ons neem so baie dinge as vanselfsprekend. As ons iets goeds en moois ontvang, dink ons baie keer dit is ons reg of ons verdien dit. Mense wat so leef, is ook baie bewus daarvan as hulle iets misloop en het ook die geneigdheid om net nog meer en meer te wil hê. In hulle koppe en harte harte verdien hulle dit mos.

Daar is ‘n ander ingesteldheid waarmee ‘n mens kan leef wat jou eie lewe en die van almal om jou baie verryk. Dit is om te leef met ‘n ingesteldheid van dankbaarheid. Dit is om te leef met ‘n fokus op wat jy het eerder  as dit wat jy nie het nie. Dan waardeer ‘n mens klein dingetjies in die lewe. Dan is jy ‘n tevrede mens wat oorloop van dankbaarheid.

Van al die maniere om God te aanbid, is dankbaarheid waarskynlik die een wat die meeste misgekyk word. Van die miere tot die olifante, sien ons hoe God sy seëninge op al Sy skepsels uitgestort het, maar slegs die mens beskik oor die vermoë om deur woorde en verbeelding uitting te gee aan dankbaarheid.

‘n Lewe van dankbaarheid lyk egter anders as om bloot goeie maniere te hê en dankie te sê. Die gawe van dankbaarheid word deel van ons lewe wanneer ons ten volle besef wat God vir ons uit genade gedoen het en dit ons dryfkrag word om elke dag vanuit dankbaarheid te leef.

Daardie dankbaarheid in jou hart spoel oor na ander mense en verryk alles en almal  om jou. Hoe spesiaal is die Here se liefde vir jou? Raak dit jou nog diep as jy dink wie jy werklik is en dat Hy jou ten spyte daarvan lief het – onvoorwaardelik en innig? Wil jy Sy Naam prys met blye galme saam met mede-gelowiges? Loop jy oor van dankbaarheid as jy daaraan dink dat Jesus in jou plek aan die kruis gesterf het en vir jou ‘n nuwe lewe verseker het? Raak jy opnuut dankbaar vir God se liefde en is opgewonde oor Sy goedheid en guns.

Gebed: Here, vergewe my dat ek so gereeld ontevrede en ongelukkig is. Vandag loop my hart oor van dankbaarheid omdat U my onvoorwaardelik lief het.  Dankie, Here!       AMEN.

Wat is Liefde?

LIEFDE HET GEEN GELD NODIG NIE

deur Izak Loots

Liefde is ‘n glimlag, nie ‘n frons NIE.  Liefde is ‘n drukkie, nie ‘n klap in die gesig NIE. Nee, die Liefde is omgee, nie om net misbruik te word NIE. Liefde is om die sambreel vir iemand in die storm van hulle lewe te wees en die reënboog na die storm, wat altyd daar sal wees. Liefde is om iemand se trane af te vee, nie dit te veroorsaak nie.

Liefde is om boek te hou van al die goeie tye, nie altyd net die slegte tye nie. Liefde vergewe nog voor iemand jou seer gemaak het. Jy weet mos, daardie LIEFDE wat GOD vir ons HET moet jy as Christen kind ook uitdeel, want wanneer jy daardie LIEFDE ken sal dit jou liefde ‘n ligtoring maak wat ander die rigting KAN aanwys in hul donker dae.

Daardie selfde LIEFDE maak van jou ‘n boom wat ook koelte kan gee vir die wat rus nodig het. Liefde word nie gespreek nie, maar gewys. Liefde kan genees, vertroos, versterk en al het jy niks om iemand te bied nie, maar jy het LIEFDE wat geld nie kan koop nie, is jy die rykste mens op kierdie aarde! So deel dit met almal SODAT HULLE OOK RYKDOM KAN KEN.

Vra met liefde elke dag in gebed dat GOD jou sal vul met SY HEILIGE GEES, om elke dag meer en meer soos Hy te kan wees. Vul jou met die vrugte van die Gees.

My gebed vir jou:

Ek het vandag ‘n gebed vir jou gedoen.

Ek weet dat die Here dit gehoor het –

Ek het sekerheid daarvan in my hart,

al het Hy geen woord gespreek.

Ek het nie gevra vir weelde of roem,

ek weet jy sal nie omgee.

Ek het gevra dat Hy naby jou sal wees

gedurende jou besige dag.

Ek het gevra dat Hy jou Sy ryke seëninge

sal gee wat vir ewig sal duur.

Om jou gesondheid en seëninge te skenk en

vriende om dit mee te deel.

Ek het gevra vir blydskap deur alle klein en groot

gebeure in jou lewe.

Maar dit was Sy vrede vir jou

wat ek die meeste gevra het.

Voetspore

deur Izak Loots

Ons is as mens gemaak, deur God, om vorentoe te beweeg. Vorentoe na Hom toe. Waar Hy reeds gereed staan met Sy arms wyd oop om ons te omvou met Sy liefde. Hy het Sy Seun, Jesus gegee om langs ons te loop en ons te help om op die regte pad te bly. Om ons weer te help om op ons voete te kom wanneer ons struikel. En om ons lig te wees wanneer ons deur donker tye gaan.

 So baie mense kruis ons lewens gedurende ons lewenspad en laat voetspore na. Sommige mense storm jou lewe binne, vertrap alles en laat voetspore van hartseer en ongeluk agter.

Jesus is daar om ons vorentoe te help tot by God al beteken dit Hy moet ons party dae self dra. Hy is altyd met ons en Hy help ons voetspore maak.

Ander mense loop saggies deur jou lewe en laat voetspore wat ‘n mens amper nie kan sien nie.

En dan is daar die mense wat met ‘n ferm pas deur jou lewe stap en voetspore van liefde, geluk, vreugde en menslikheid agterlaat. Dit is die mense wat jy wil terugroep as hulle voetspore eindig want jy mis hulle en sou graag ‘n langer pad met hulle wou stap.

Hoe lyk die voetspore wat jy in ander mense se lewens agterlaat?

Dis daardie voetspore wat jy agterlaat in die wêreld. En alles wat jy doen  en gedoen het is afgedruk in daardie spoor. So sorg dat die spore wat gelaat word, skoon en rein is. Dat dit goeie spore is vol vriendelikheid, verdraagsaamheid, respek en liefde.

Wanneer God ons lewensdraadjie nou sou knip…. Wat se spore gaan ons na laat?

Moet nooit spore trap wat jy later wil uitwis nie!

Moet nooit woorde spreek wat jy later wil terug trek nie!

Moet nooit dade doen wat jy in elkgeval nooit weer ongedaan kan maak nie!

Lewe dan Godvresend!

Trap spore van geregtigheid!

Spreek woorde van lewe!

Doen aan ander soos ons Hemelse Vader aan ons doen!

Sodat hul dan sê: “Dit was ‘n man/vrou na God se hart!

Laat die voetspore wat julle agterlaat, ook Gelowige Spore wees wat ander kan en wil volg.

Gebed:  Here help my om voetspore van liefde en vreugde te laat in die lewens van mense wat my lewenspad kruis.  AMEN

‘n Nuwe Begin

deur Izak Loots

So het 2020 gekom en gegaan. Dit was inderdaad ‘n moeilike jaar. Dit het gevoel die hoogtepunte was laer en die laagtepunte hoër!

Die wêreld was so vol drama! Die gewone skokke van elke dag was meer intens. Die Corona-virus, plaasmoorde en aanrandings het nuusgebeure oorheers. En dit oorheers tans nogsteeds die nuusgebeure. En dit is alles so uitputtend.

Die jaar wat verby is wil nie een van ons weer oorhê nie en is bly dis verby.

Ons het almal hierdie nuwe skof ingegaan met ons eie benadering, sommige met blymoedigheid, omdat hulle uit ervaring van die vorige jaar rede sien tot blymoedigheid, ander met huiwering, omdat die toekoms duister is, en elke skrede ‘n waagstuk; sommige met oormoed omdat hulle nie so vêr sien soos hulle naaste nie, ander met stille hoop en ‘n vertroue wat gebou is op die dieper ervaring van die gees wat die vermoë het om te verwerk wat hy ervaar.

Ons almal moet die paadjie loop, en dit is goed om te onthou dat dit nie ‘n nuwe pad is wat ons bewandel het waar ons die oue van verlede jaar afgesluit het nie. Die pad is nog dieselfde pad, al het ons in hom ‘n baken gestel – die baken dui maar ‘n uitspanplek aan, en nie ‘n bestemming nie.

Wat dan vir ons voorlê aan lief en leed, het reeds sy wortels gehad in ‘n bodem waar ons reeds ons spore gelaat het. Baie van wat oor ons gaan kom in die skof wat voorlê, is slegs die vrugte van die saad wat ons gesaai het, alleen of saam met ander, ten goede of ten kwade, onverskillig en onbedagsaam, of voorbedag en doelgerig. Baie ander dinge wat vir ons voorlê, as enkelinge of as groep en as volk, is die vrugte van saad wat deur ander hande gesaai is, op ander akkers. Dit mag ‘n nuttige en diensbare vrug lewer, of ‘n distel of onkruid wat wyer sprei as die akker waarop hy gesaai is. Ons weet nie waarin ons gaan loop nie, ons ken nie die slaggate voor , die opdraandes, die steiltes, die gevaarlike drif of die onbegaanbare rivier nie. Maar ons dra darem altyd saam met ons ‘n lig op ons pad en ‘n lamp voor ons voete, en saam met ons beweeg dit en verlig dit, as ons dit brandende hou met die olie van ‘n bedrywige en werksame gees, en met die geloof en die hoop en die liefde wat die erflating is van hulle wat in die leer van die liefde grootgeword het.

Want sonder die geloof in God kan ons die donkerte nie in nie, omdat ons lamp maar floutjies skyn as die olie ontbreek. Sonder die hoop sien ons die donker wolke wat oor ons kom,  slegs as die draers van die storm en sy geweld, en ons vergeet dat hy die lewegewende water in sy skoot hou. En sonder liefde is ons nie meer ‘n vonk van die ewige vlam wat die liefde self is en moet ons op die klein krag staatmaak teen wat selfs vir die sterkstes oorweldigend is as hulle krag nie van elders geput word nie. Laat dit dan die olie van ons lamp wees in die donker ure: geloof en hoop en liefde. Laat ons dan vasberade wees dat die vonk, wat ons ontvang het uit die vlam, eendag wanneer ons die einde van die trek bereik, nie swakker nie, maar sterker sal terugkeer na sy bron.

DRIE wense wat ek graag met u wil deel in hierdie nuwejaar is:

  1. Mag jy en jou familie/vriende ‘n gesonde, rustige, gemaklike en ontspanne jaar beleef.

Mag die oomblikke saam met jou familie en vriende werklikwaar aangenaam en vol liefde en waardering vir mekaar wees. Mag jou oomblikke van rus en privaatheid meer word. Mag jou Geloof versterk word deur die Heilige Gees se hulp.

  1. Mag jy ‘n beter werksjaar beleef.

My wens is dat jy minder konflik, spanning en onnodige drama sal ervaar. Ek hoop jy bou goeie verhoudinge met jou kollegas en vennote. Ek bid dat jou kliënte jou vir jou harde werk sal waardeer en beloon. Mag jy sommer baie werksbevrediging ervaar.

  1. Mag ons land en ons wêreld ‘n beter jaar beleef.

Mag korrupsie en leuens deur diens en waarheid vervang word.

Mag misdaad vasgevat word. Mag jy en jou dierbares veilig en gelukkig in julle huise, motors en omgewings voel.

Mag die armoede en swaarkry deur voorspoed en welwillendheid vervang word.

Die Gelofte

deur Izak Loots

Op 28 November 1838 word Andries Pretorius gekies as hoofkommandant van die kommando wat later bekend sou staan as die Wenkommando, wat op die punt gestaan het om teen die Zoeloes uit te trek. Hierdie was die tweede kommando wat op die been gebring is met die doel om die moord op die Piet Retief-geselskap asook die aanvalle op die laers by Bloukrans en Moordspruit te wreek. Die kommando het bestaan uit 467 Boere, 3 Engelse asook ‘n onbekende aantal swart- en kleurlingbediendes. Hulle neem 57 waens en een koskar saam.

Op 9 Desember 1838 lê Sarel Cilliers  aan die Wasbankrivier namens die aanwesiges die eerste keer die Gelofte af. Dit word daarna by elke aandgodsdiens herhaal.

Op Saterdag, 15 Desember berig die verkenners dat die Zoeloemag naby is en trek Pretorius op ‘n strategiese plek aan die Ncomerivier laer. (Die Trekkers sou later hierdie rivier Bloedrivier noem weens die bloed van die gesneuwelde Zoeloes wat die water rooi verkleur het.) Die Gelofte word die aand vir oulaas afgelê.

Op Sondag, 16 Desember moet die Boere slag lewer teen ‘n Zoeloemag van ongeveer 10 000 man, volgens die betroubaarste skattings (dus ‘n oormag van ongeveer 20 teen 1). Die uiteinde van die slag van Bloedrivier was dat meer as 3 000 Zoeloes gesneuwel teenoor nie ‘n enkele Boer nie (slegs 3 Boere, waaronder Pretorius, het wonde opgedoen). Dit maak die Slag van Bloedrivie nie net die grootste militêre oorwinning op Suid-Afrikaanse bodem nie, maar verskeie gebeure rondom die slag kan uitgewys word wat dit na oorweging onmoontlik maak om nie God se ingryping in die gebeure te sien nie.

Die bewoording van die Gelofte word weergegee soos dit op die gedenkplaat op die slagterrein verskyn:

“Mijne broeders en medelandgenoten, hier staan wij tans op een ogenblik voor een Heilige God van hemel en aarde om een Belofte aan Hem te beloven, als Hij met Zijn bescherming met ons sal wezen, en onze vijand in onze handen zal geven dat wij hem overwinnen, dat wij die dag en datum elke jaar zoals een Sabbat in Zijn eer zullen doorbrengen, en dat wij een tempel tot Zijn eer stichten zullen waar het Hem zou behagen, en dat wij het ook aan onzen kinderen zullen zeggen dat sij met on serin moeten delen tot gedachtenis ook voor onze opkomende geslachten. Want de ere van Zijn Naam daardoor zal verheerlikt worden, dat de roe men eer van overwinning aan Hem sal worden gegeven.”

Diens by Jakaranda Park Aftree-oord

Ds Leon Lubbe het op Woensdag 11 November om 11h00 ‘n diens kom hou vir die inwoners van Jakaranda Park Aftre-oord.  Die dienste word op ‘n roterende wyse aangebied deur verkeie predikante van die AP Kerk, NG, Hervormde en Gereformeerde kerke. Dit was ds Leon (wat ‘n ou bekende by Jakaranda Park Aftree-oord is) se beurt.

Ds Leon het n besielende boodskap kom lewer uit Deuteronómium 6:1-15. Na die tyd het van die inwoners hom kom bedank. 

Jakaranda Park Aftree-oord is op TV!

Op 27 Oktober het ‘n filmspan ‘n video by Jakaranda Park Aftree-oord kom skiet vir die TV program “Huppel in my Stap” op Kyknet. Heelparty van ons gemeente se mense woon daar.

Die TV program wys al die aktiwiteite wat daar beskikbaar is. Daar is onder andere Bingo, musiekgroep, oefengroep, stapgroep en aan die geestelike ‘n Bybelstudie groep wat Ds Leon lei. So ook was Ds Leon ook met die verfilming daar en het die Bybelstudie groep gelei op n meesterlike wyse.

Die uitsaaidatum sal later bekend gemaak word.

Dankfees 2020

Die AP Kerk Moot Sentraal het elke jaar ‘n tiende maand dankoffer geleentheid waar die gemeente die kans kry om ‘n spesiale bydrae te lewer om die kerk se koffers aan te vul. Ten spyte van Covid-19 het ons hierdie jaar die gebruik voortgesit. 

Die tiende maand dankoffer projek word gebruiklik afgesluit met ‘n feestelikheid en hierdie jaar was geen uitsondering nie. Die geleentheid is sommer met ‘n potjiekoskompetisie en gemeente afsluiting gekombineer en was ‘n pragtige dag vol pret.

Die potjiekos makers het reeds teen 12:00 hul potte aan die gang begin kry terwyl die res van die gemeente teen 14:00 kom saam kuier het. Om die geleentheid in te kleur het Ryan Walt en Steven Sterling vir ons kom musiek maak. Ryan speel panfluit en Steven sing. 

Om die geldinsameling aan te moedig is daar ‘n “kontrêpsie” aan die kinders se swaaie vasgemaak – basies ‘n emmer met ‘n tou waaronder ‘n slagoffer sit om natgegooi te word. Die gedagte was om Ds Leon nat te gooi met elke insameling mylpaal wat ons bereik – R60 000, R120 000 en R150 000. Spoedig het iemand die geleentheid gekry om die dominee nat te gooi. Maar hy kom toe vorendag met die idee dat enigiemand met ‘n R100 donasie ‘n ander kan uitdaag om natgegooi te word. Nodeloos om te sê was meer as die helfte van die gemeentelede teenwoordig spoedig sopnat. 
Die natgooi uitdaging, tesame met koeldrank, roomys, pannekoek en roomys verkope, sowel as ‘n suksesvolle veiling het tot gevolg gehad dat dominee nie lank gewag het tot die R120 000 natgooi plaasgevind het nie…

Kort voor 17:00 het Ryan en Steven rondgegaan om die potte te beoordeel, waarna die gemeente hul etekaartjies kon gaan ingee om van die heerlike potte in te skep en saam te geniet. Die etekaartjies het ook ‘n heerlike bakkie nagereg ingesluit. 

Die middag se verrigtinge is afgesluit met die aankondiging van die wenners van die potjiekoskompetisie. Die eerste plek het gegaan aan Zander Scheuer met sy tradisionele beesvleispot. Jaco Delport het tweede plek gekry met sy paprika hoenderpot en Wynand Coetzee het weggestap met derde plek vir sy ystervarkpot.

Die laaste opwinding het gekom toe Ds Leon en sy liewe vrou Hettie natgegooi is met ‘n massiewe skottel yswater nadat die R150 000 merk bereik is. 

Dit was voorwaar ‘n heerlike dag. Die geleentheid om na maande se inperking saam te kon kuier was besonders. 

Die ouderlingeraad se teetuin…

Op Vrydag 11 September 2020 het die Ouderlingeraad ‘n teetuin gehad om fondse in te samel. Dit was heerlik om weer saam met gemeentelede te kuier nadat ons vir lank in ‘n grendelstaat verkeer het wat ons verhinder het om samekomste te hou.

Met die korrekte protokolle in plek om higiëne en sosiale afstand te verseker kon gemeentelede ‘n stukkie koek koop, of sommer ‘n hele een! Buiten koeke was daar ook heeeerlike boereworsrolle te koop – aandete uitgesorteer!

‘n Heerlike “Miljoenêrs” Sjokoladekoek is vinnig net daar op die ingewing van die oomblik opgeveil tussen diegene wat by die geleentheid was en het ‘n hele R500 ingewin vir die kerk se koffers!

Ander heel koeke is per Whatsapp “geadverteer” en het vinnig verkoop onder gemeentelede wat nie self daar kon wees nie.

Dit was voorwaar vet pret om nie net uit die huis te kom nie, maar ook saam te kuier en te hoor hoe dit met almal gaan.

Ons hoop ons sien nog meer mense by die volgende geleentheid!