Jou anker in die lewe

deur Izak Loots

Sekuriteit is vir elke mens baie belangrik. Ons soek daarna op verskillende terreine en maniere. Want sonder sekuriteit [‘n anker in ons lewe] voel ons onseker, onveilig en dit maak ons bekommerd. Daarom neem ons byvoorbeeld versekering op ons eiendom  en ons lewe uit en tref ons op hierdie manier voorsorg vir die wis en die onwis.

Wanneer een of meer van hierdie sekerhede en sekuriteite wat jy het, skielik van jou weggeneem sou word [byvoorbeeld om jou werk met ‘n vaste inkomste te verloor, of jou lewensmaat], bring dit intense spanning en bekommernis mee. Jy voel skielik onseker en ankerloos – magteloos en uitgelewer. Geen wonder nie dat beweer word dat sekuriteit, vastigheid en geborgenheid een van die mees basiese behoeftes van die mens is nie. Daarom soek hy voortdurend na meer sekuriteit.

Maar wat is die beste sekuriteit wat jy kan besit?

*Goeie versekering op jou lewe?                                                                                                                 

*’n Vaste werk met ‘n goeie inkomste?

*’n Goeie pensioenfonds wat aan jou ‘n sorgvrye oudag waarborg?

*’n Puik mediese fonds wat vir alle gebeurlikhede [ook hartomleidings]         voorsiening maak?

Natuurlik is al hierdie dinge en baie ander wat nie genome word nie, baie belangrik. Maar, gestel dit word vandag van jou weggeneem. Alles. Jy sit skielik sonder dit. Wat sal dan gebeur?

Dit het al met baie mense gebeur. Soos Job se geval toe hy alles verloor het.

En dit gebeur vandag nog. Soos die man of vrou wat ‘n pakket ontvang omdat sy of haar pos by die werk skielik oorbodig geword het as gevolg van rasionalisasie of omdat regstellende aksie vereis dat die pos ontruim moet word vir iemand anders.

Of wat van die gesin wie se huis met al hulle besittings in ‘n brand verwoes word –  hulle het geen versekering nie? Of die boer wie se hele oes met een haelbui aan flarde geslaan word of deur ‘n brand verwoes word? En die vrou wat moet hoor dat haar man, die enigste broodwinner, skielik aan ‘n hartaanval gesterf het? Of jou jare lange huwelik verbrokkel stelselmatig en dit eindig in die skeihof? Beteken dit die einde? Het daardie persoon dan alles verloor?

In Job se geval weet ons dat hy ten spyte van al die rampe wat hom getref het, steeds kon jubel – al het hy gestroop op die ashoop gesit:

                           Die Here het gegee en die Here het geneem.

                           Prys die Naam van die Here!

En dan was daar ook nog Paulus en Silas wat teen middernag in die tronk gebid het en tot lof van God gesing het.

As al hierdie dinge met jou sou gebeur, sal jy saam met Job en Paulus en Silas en baie ander gelowiges steeds ‘n loflied kan sing? Of sal jy maar vir Job sê; “Skuif op, maak ook vir my plek op die ashoop?” As ons eerlik is was daar ook dae dat ons gewens het dat ons maar ashoop toe kan gaan. Maar dan was daar telkens weer die bevrydende ervaring dat Hy steeds daar is. Die lied van sekerheid dat ons aan Hom behoort, kon niks blus nie.

*Liewe Heer, ek bid dat U die persone wat nou hier lees sal Salf met U liefde, Vrede, Genade, Vreugde en Leiding. Ek mag nie hul probleme ken nie Here, maar U doen! Ek vra dat U asseblief altyd met hulle sal wees.   AMEN

One thought on “Jou anker in die lewe

  1. Ons wil te veel op ons eie krag staat maak. Baie dankie dat ons weer herinner word dat ons Vader die enigste oplossing is. Bid en glo dan ons sal ontvangnet soveel as wat Hy dink ons nodig het

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *