Is God tevrede met ons?

Hoe tevrede is God met ons leefwyse?

deur Izak Loots

Dis ‘n moeilike vraag hierdie met ‘n moeilike antwoord, of hoe?

Maar as jou lewe regtig in lyn is met God se voorskrifte en jy eenhonderd persent seker is dat jy opreg teenoor jouself, die Here en ander is, is dit eintlik ‘n baie maklike vraag met ‘n heel maklike antwoord.

“Want aan ‘n mens wat welgevallig is voor sy aangesig, gee Hy wysheid en kennis en vreugde, maar aan die sondaar lê Hy die taak op om bymekaar te maak en te versamel, om dit dan te gee aan een wat welgevallig is voor die aangesig van God. Ook dit is tevergeefs en ‘n gejaag na wind.”                                              [Prediker 2:26]

Wonder jy soms hoekom jy nêrens in die lewe kom nie? Lê die antwoord nie dalk hierdin opgesluit nie?

Beslis iets om baie diep oor na te dink.

Kom ons kyk na ons verhouding met die Woord van God.

Weeg jouself op teen God se plan vir jou lewe. Moet nooit tevrede wees met minder as wat Hy deur jou lewe wil doen of vir jou wil gee nie. Jy is te kosbaar vir tweede beste, so as dit beteken jy moet daarvoor wag, wag dan eerder.

“Want Ek weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die HERE, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle ‘n hoopvolle toekoms te gee.”  [Jeremia 29:11]

Hierdie woorde beteken nie dat ons nie pyn, ellende en beproewing sal moet verduur nie, maar wél dat God ond in alles sal bystaan sodat ons uiteindelik heerlike oorwinning sal behaal.

Om binne God se wil te lewe, Sy voorskrifte getrou na te kom, Hom alleen die Heer en Meester te maak van jou lewe, en nie ander afgode aan te hang of te dien nie, word vereis sodat Hy tevrede kan wees met ons lewe.

Om eerlik teenoor onsself en ander mense te wees. Die reguit pad te loop sonder om gedurig afdraaipaadjies te volg, dit is wanneer God tevrede is met ons lewe.

Ons vra baie keer die vraag: Is God tevrede met my? Lyk my lewe op die oomblik soos wat God dit wil hê?

Die antwoord wat ons gewoonlik op die vraag gee is: NEE! Die rede daarvoor is dat ons onbewustelik dink God ons met ‘n skaal weeg. Goed teen sleg. Wanneer die sleg swaarder weeg as die goed dan is God ontevrede. Hierdie denkwyse veroorsaak dat God altyd met ons ontevrede moet wees. Wie van ons kan uit eie besluit net goed doen? Wie van ons is sondeloos en stel God tevrede met ons dade? Selfs nie een van ons nie want Jesus het juis gekom vir mense wat nie die wet kon onderhou nie.

Dit moet dan beteken dat God se tevredenheid nie bepaal kan word deur ons sonde en dade nie maar deur iets anders. Wat maak God tevrede met my  dat Hy dit sal goed dink om my koers te bepaal en my te ondersteun? “As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo  dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word; want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Want die Skrif sê: Elkeen wat in Hom glo, sal nie beskaam word nie.” [Romeine 10:9 – 11]

Daar is in die gemeenskap waarin jy leef twee duidelike groepe mense, die goddelose en die gelowiges. Die mense wat hulle nie steur aan God en sy gebod nie, naas die gelowiges vir wie die God van die Bybel ‘n leidsman en bewaarder is.

Hoe reageer jy as gelowige op die goddelose se optrede?

In Psalm 37 word ond eers aangemoedig om, te midde van slegte ervarings weens die goddelose se dade, op God te bly vertrou: “Wees nie toornig op die kwaaddoeners nie, beny hulle nie wat onreg doen nie; want soos gras sal hulle gou verwelk, en soos groen grasspruitjies sal hulle verdroog. Vertrou op die HERE, en doen wat goed is; bewoon die aarde en beoefen getrouheid, en verlustig jou in die HERE; dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart. Laat jou weg aan die HERE oor en vertrou op Hom, en Hý sal dit uitvoer;”  [Psalm 37:1 – 5]

Ons word egter ook aangemoedig om die regte pad te loop, die regte dinge te doen, positief besig te wees. Ons kan seker wees dat die HERE ons op daardie pad sal lei, bewaar en op die lang duur Sy seën sal laat ervaar: “Wyk af van wat kwaad is, en doen wat goed is, en jy sal vir ewig woon; want die HERE het die reg lief en sal sy gunsgenote nie verlaat nie; vir ewig word hulle bewaar, maar die nageslag van die goddelose word uitgeroei. Die regverdiges sal die aarde besit en vir ewig daarop woon. Die mond van die regverdige verkondig wysheid, en sy tong spreek wat reg is. Die wet van sy God is in sy hart; sy gange sal nie wankel nie. Die goddelose loer op die regverdige en soek om hom dood te maak. Die HERE gee hom nie oor in sy hand nie, en Hy veroordeel hom nie as hy gerig word nie. Wag op die HERE en hou sy weg, en Hy sal jou verhoog, om die aarde te besit; jy sal met welgevalle neersien op die uitroeiing van die goddelose mense.”  [Psalm 37: 27 – 34]  Ken die pad van die Here, leer by Hom wat reg is en loop die pad met vertroue. Die maatstaf van my lewenskeuses en die koers wat ek loop, is die wil van die Here. Dit word hier beklemtoon dat die Here sien wat ons doen en ag slaan op watter pad ons bewandel.

Wanneer die storms in jou lewe woed, wanneer jou huwelik se pilare wankel, wanneer die finansies druk, wanneer jou verhoudings pad-af beur, wanneer jou gesondheid sukkel, wanneer jy ‘n hand vol pille elke dag moet drink, wanneer jou oë begin traan van die lewe se druk, wanneer alles om jou net eenvoudig te veel word, moet jy aan die een draadjie vasklou: Jesus is nog steeds in beheer van die hemel EN die aarde. Ja, dalk het ons ‘n paar dom keuses langs die pad gemaak en pluk ons nou die vrugte daarvan, maar dit verander niks aan die status van Jesus nie. Hy bly in beheer. Al klap die skote om baie hoeke in baie lande, bly God in beheer. Hy kan enige tyd sy hand oplig en met een veeg alles en almal uitwis. Of hy kan jou probleme vir jou uitwis.

Wanneer ons glo dat God in beheer is, al gebeur daar dinge met ons wat ons nie kan verstaan of wil aanvaar nie, maak daardie geloof dit vir ons moontlik om ten spyte van ons krisissituasies nie paniekerig te raak nie, maar steeds tevrede te bly.

Gelowiges moet nou die aangesig van die Here soos nog nooit tevore soek nie en hulle moet in barensweë voor die Here kom, vir die ongereddes.

Wees sterk en vol moed, nie bevrees of verskrik nie. Want die Here jou God is oral waar jy gaan. Lyk jou dae soms leeg, is jou lewe soms deurmekaar. Wees sterk en vol moed. Moenie bekommer oor wat gaan gebeur, of wanneer dit sal gebeur nie, los alles in God se hande. Hy is is beheer.

Jy vrees nie die toekoms nie, sê die HERE. Ek ken die toekoms… dit is GEWAARBORG in My. Ek is jou GOD… en Jy is myne vir ewig.

Geloof, hoop, vertrou, moed hou, aanhou sterk wees, probeer weer, staan op, hou die Woord styf van en gaan sit by God se voete. Elkeen van dié moet ons leuse wees, want as ons dit regkry, sal ons vir seker binne die wil van God bly.

“Daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid  en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel om Hom in alles te behaag en julle in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei, en met alle krag bekragtig word volgens die mag van sy heerlikheid tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap,”  [Kolossense 1:9 – 11]

Hoe smag ek nie daarna nie? Hoe graag wil ek nie ‘n glimlag op God se gesig sien as Hy na my dade kyk nie?

Ek besef maar net weer dat ek meer moeite moet doen om stil te word. Soos Dawid smeek ek vir God om met Sy Heilige Gees my hand te neem en my die pad te wys. Dit gebeur daar in die stilte. Daar by Sy voete vorm God my en ontvang ek wysheid vir die dag se keuses. Daar raak my geloof sterk, kan ek weer hoop, kry ek moed, staan ek uit die as op en wil ek nie meer tou opgooi nie.

GEBED:

Dankie, LEIDSMAN, dat ek my hele lewe maar net in U hande kan plaas in die wete dat U my ken, my liefhet en altyd by my is. Vader, met my hele hart wil ek U wil doen. Ek wil hoop, glo, vertrou en binne U wil lewe. Ek besef ek moet meer tyd maak om by U voete te sit. Help my Here, want ek kry dit nie reg nie.  AMEN.

                                               

Leave a Reply

Your email address will not be published.