Dankbaarheid

deur Izak Loots

Die goedertierenhede van die HERE wil ek vir ewig besing; ek wil u trou bekend maak met my mond van geslag tot geslag. [Ps. 89:2]

Ons neem so baie dinge as vanselfsprekend. As ons iets goeds en moois ontvang, dink ons baie keer dit is ons reg of ons verdien dit. Mense wat so leef, is ook baie bewus daarvan as hulle iets misloop en het ook die geneigdheid om net nog meer en meer te wil hê. In hulle koppe en harte harte verdien hulle dit mos.

Daar is ‘n ander ingesteldheid waarmee ‘n mens kan leef wat jou eie lewe en die van almal om jou baie verryk. Dit is om te leef met ‘n ingesteldheid van dankbaarheid. Dit is om te leef met ‘n fokus op wat jy het eerder  as dit wat jy nie het nie. Dan waardeer ‘n mens klein dingetjies in die lewe. Dan is jy ‘n tevrede mens wat oorloop van dankbaarheid.

Van al die maniere om God te aanbid, is dankbaarheid waarskynlik die een wat die meeste misgekyk word. Van die miere tot die olifante, sien ons hoe God sy seëninge op al Sy skepsels uitgestort het, maar slegs die mens beskik oor die vermoë om deur woorde en verbeelding uitting te gee aan dankbaarheid.

‘n Lewe van dankbaarheid lyk egter anders as om bloot goeie maniere te hê en dankie te sê. Die gawe van dankbaarheid word deel van ons lewe wanneer ons ten volle besef wat God vir ons uit genade gedoen het en dit ons dryfkrag word om elke dag vanuit dankbaarheid te leef.

Daardie dankbaarheid in jou hart spoel oor na ander mense en verryk alles en almal  om jou. Hoe spesiaal is die Here se liefde vir jou? Raak dit jou nog diep as jy dink wie jy werklik is en dat Hy jou ten spyte daarvan lief het – onvoorwaardelik en innig? Wil jy Sy Naam prys met blye galme saam met mede-gelowiges? Loop jy oor van dankbaarheid as jy daaraan dink dat Jesus in jou plek aan die kruis gesterf het en vir jou ‘n nuwe lewe verseker het? Raak jy opnuut dankbaar vir God se liefde en is opgewonde oor Sy goedheid en guns.

Gebed: Here, vergewe my dat ek so gereeld ontevrede en ongelukkig is. Vandag loop my hart oor van dankbaarheid omdat U my onvoorwaardelik lief het.  Dankie, Here!       AMEN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *