Jou anker in die lewe

deur Izak Loots

Sekuriteit is vir elke mens baie belangrik. Ons soek daarna op verskillende terreine en maniere. Want sonder sekuriteit [‘n anker in ons lewe] voel ons onseker, onveilig en dit maak ons bekommerd. Daarom neem ons byvoorbeeld versekering op ons eiendom  en ons lewe uit en tref ons op hierdie manier voorsorg vir die wis en die onwis.

Wanneer een of meer van hierdie sekerhede en sekuriteite wat jy het, skielik van jou weggeneem sou word [byvoorbeeld om jou werk met ‘n vaste inkomste te verloor, of jou lewensmaat], bring dit intense spanning en bekommernis mee. Jy voel skielik onseker en ankerloos – magteloos en uitgelewer. Geen wonder nie dat beweer word dat sekuriteit, vastigheid en geborgenheid een van die mees basiese behoeftes van die mens is nie. Daarom soek hy voortdurend na meer sekuriteit.

Maar wat is die beste sekuriteit wat jy kan besit?

*Goeie versekering op jou lewe?                                                                                                                 

*’n Vaste werk met ‘n goeie inkomste?

*’n Goeie pensioenfonds wat aan jou ‘n sorgvrye oudag waarborg?

*’n Puik mediese fonds wat vir alle gebeurlikhede [ook hartomleidings]         voorsiening maak?

Natuurlik is al hierdie dinge en baie ander wat nie genome word nie, baie belangrik. Maar, gestel dit word vandag van jou weggeneem. Alles. Jy sit skielik sonder dit. Wat sal dan gebeur?

Dit het al met baie mense gebeur. Soos Job se geval toe hy alles verloor het.

En dit gebeur vandag nog. Soos die man of vrou wat ‘n pakket ontvang omdat sy of haar pos by die werk skielik oorbodig geword het as gevolg van rasionalisasie of omdat regstellende aksie vereis dat die pos ontruim moet word vir iemand anders.

Of wat van die gesin wie se huis met al hulle besittings in ‘n brand verwoes word –  hulle het geen versekering nie? Of die boer wie se hele oes met een haelbui aan flarde geslaan word of deur ‘n brand verwoes word? En die vrou wat moet hoor dat haar man, die enigste broodwinner, skielik aan ‘n hartaanval gesterf het? Of jou jare lange huwelik verbrokkel stelselmatig en dit eindig in die skeihof? Beteken dit die einde? Het daardie persoon dan alles verloor?

In Job se geval weet ons dat hy ten spyte van al die rampe wat hom getref het, steeds kon jubel – al het hy gestroop op die ashoop gesit:

                           Die Here het gegee en die Here het geneem.

                           Prys die Naam van die Here!

En dan was daar ook nog Paulus en Silas wat teen middernag in die tronk gebid het en tot lof van God gesing het.

As al hierdie dinge met jou sou gebeur, sal jy saam met Job en Paulus en Silas en baie ander gelowiges steeds ‘n loflied kan sing? Of sal jy maar vir Job sê; “Skuif op, maak ook vir my plek op die ashoop?” As ons eerlik is was daar ook dae dat ons gewens het dat ons maar ashoop toe kan gaan. Maar dan was daar telkens weer die bevrydende ervaring dat Hy steeds daar is. Die lied van sekerheid dat ons aan Hom behoort, kon niks blus nie.

*Liewe Heer, ek bid dat U die persone wat nou hier lees sal Salf met U liefde, Vrede, Genade, Vreugde en Leiding. Ek mag nie hul probleme ken nie Here, maar U doen! Ek vra dat U asseblief altyd met hulle sal wees.   AMEN

Wat is Liefde?

LIEFDE HET GEEN GELD NODIG NIE

deur Izak Loots

Liefde is ‘n glimlag, nie ‘n frons NIE.  Liefde is ‘n drukkie, nie ‘n klap in die gesig NIE. Nee, die Liefde is omgee, nie om net misbruik te word NIE. Liefde is om die sambreel vir iemand in die storm van hulle lewe te wees en die reënboog na die storm, wat altyd daar sal wees. Liefde is om iemand se trane af te vee, nie dit te veroorsaak nie.

Liefde is om boek te hou van al die goeie tye, nie altyd net die slegte tye nie. Liefde vergewe nog voor iemand jou seer gemaak het. Jy weet mos, daardie LIEFDE wat GOD vir ons HET moet jy as Christen kind ook uitdeel, want wanneer jy daardie LIEFDE ken sal dit jou liefde ‘n ligtoring maak wat ander die rigting KAN aanwys in hul donker dae.

Daardie selfde LIEFDE maak van jou ‘n boom wat ook koelte kan gee vir die wat rus nodig het. Liefde word nie gespreek nie, maar gewys. Liefde kan genees, vertroos, versterk en al het jy niks om iemand te bied nie, maar jy het LIEFDE wat geld nie kan koop nie, is jy die rykste mens op kierdie aarde! So deel dit met almal SODAT HULLE OOK RYKDOM KAN KEN.

Vra met liefde elke dag in gebed dat GOD jou sal vul met SY HEILIGE GEES, om elke dag meer en meer soos Hy te kan wees. Vul jou met die vrugte van die Gees.

My gebed vir jou:

Ek het vandag ‘n gebed vir jou gedoen.

Ek weet dat die Here dit gehoor het –

Ek het sekerheid daarvan in my hart,

al het Hy geen woord gespreek.

Ek het nie gevra vir weelde of roem,

ek weet jy sal nie omgee.

Ek het gevra dat Hy naby jou sal wees

gedurende jou besige dag.

Ek het gevra dat Hy jou Sy ryke seëninge

sal gee wat vir ewig sal duur.

Om jou gesondheid en seëninge te skenk en

vriende om dit mee te deel.

Ek het gevra vir blydskap deur alle klein en groot

gebeure in jou lewe.

Maar dit was Sy vrede vir jou

wat ek die meeste gevra het.

Diens by Jakaranda Park Aftree-oord

Ds Leon Lubbe het op Woensdag 11 November om 11h00 ‘n diens kom hou vir die inwoners van Jakaranda Park Aftre-oord.  Die dienste word op ‘n roterende wyse aangebied deur verkeie predikante van die AP Kerk, NG, Hervormde en Gereformeerde kerke. Dit was ds Leon (wat ‘n ou bekende by Jakaranda Park Aftree-oord is) se beurt.

Ds Leon het n besielende boodskap kom lewer uit Deuteronómium 6:1-15. Na die tyd het van die inwoners hom kom bedank. 

Musiekaand 13 Maart 2020

Die AP Kerk Moot Sentraal het ‘n heerlike Musiekaand gehou op 13 Maart 2020 waar die bekende sangpaar, Wynand en Cherée opgetree het. Die saal was stampvol. Met ‘n verskeidenheid van hul eie en ou bekende liedjies het hulle die gehoor in vervoering gehad.

En moenie dink die AP Kerk Moot Sentraal doen dinge halfpad nie! Die musiek is gekomplenteer met heerlike eet- en drinkgoed. Die tafels het behoorlik gekreun.

Hierdie was ‘n ongelooflike gebeurtenis – nie net ten doel om fondse in te samel nie, maar ook om heerlik saam te kuier, mekaar te leer ken en samehorigheid onder gemeentelede te kweek sodat ons soos ‘n familie kan saam funksioneer.

Ons hoop ons kan sommer spoedig weer lekker saamkuier!

Vir nog fotos, besoek gerus ons Facebook blad: https://www.facebook.com/pg/APKerkMootSentraal/photos/?tab=album&album_id=219635929421522

Besonderse huweliksherdenking

Ouderling George Oosthuizen en sy gade Bettie (stigterslede van AP Kerk Moot-Sentraal) het op 27 Desember hul 67ste huweliksherdenking gevier. Wat ‘n besonderse prestasie en voorbeeld vir die gemeente.

Hulle het 4 kinders, 9 kleinkinders en 11 agterkleinkinders.

Ouderling George Oosthuizen is een van die langsdienende ouderlinge van Moot-Sentraal.

Baie geluk!

rbt

Skoenboks Projek 2019

Die Gemeente Kommissie het besluit om hierdie jaar ‘n uitreikprojek aan te pak sodat ons uit ons bevoorregte omstandighede iets kan doen vir diegene wat nie soveel het nie. So ‘n projek beteken soms meer vir die gewers as vir die ontvangers.

Soos dit staan in Handelinge 20:35 – Ek het julle in alles getoon dat ons deur so te arbei die swakkes moet help en die woorde van die Here Jesus moet onthou, dat Hy gesê het: Dit is saliger om te gee as om te ontvang.

Die gemeente se uitreikprojek vir 2019 was om 400 bokse vol lekkernye te pak en by verskeie ouetehuise in Pretoria te gaan afgee.

Eerstens skep so ‘n aksie die geleentheid vir gemeentelede om lekker saam te werk. Dit het gebeur op 2 en 3 Desember 2019 toe ‘n groot groep saam die bokse gevou het en gevul het met lekkernye en ‘n spesiale boodskap. Daarna is die bokse met pragtige linte sorgvuldig toegebind.

Op 6 Desember 2019 het ‘n groep gemeentelede die bokse gaan uitdeel. Wat ‘n wonderlike ervaring om iets lekker te kon doen vir hierdie mense. Baie van hulle is afhanklik van ‘n SASSA pensioen alleen en kan nie meer ‘n lekker bederfdingetjie bekostig nie. Ons hoop hierdie geskenkie is vir hulle ‘n ligstraal in hierdie Feesseisoen.

Kerssangdiens 2019

Die AP Kerk Moot Sentraal het hul Kerssangdiens op 1 Desember 2019 gehou. Dit was werklik ‘n voortreflike geleentheid en daar was min droë oë tydens die diens.

Ds Leon het eers uit Lukas 2 gepreek, met die tema “‘n Boodskap uit die hemel aan ons”. Daarna het die koor, die gemeente en selfs die kerkraad verskeie bekende Kersliedere gesing met pragtige voorlesings deur kerkraadslede tussenin.

En wie sou kon raai Stille Nag klink so mooi as dit met ‘n konsertina gespeel word?

En wat ‘n verrassing toe ons met vrugteslaai en roomys bederf word na die diens!

Gemeente afsluiting 2019

Op Vrydag 29 November 2019 het die gemeente-afsluiting in die vorm van ‘n bring en braai by die kerk plaas gevind. Soos gebruiklik by Moot-Sentraal het ds Leon Lubbe dit geopen met skriflesing en gebed. Hy het uit Psalm 146: 1-5 gelees.

Daarna het Oudl. Pat Whelan ‘n oorkonde aan Erens Maree oorhandig. Erens het op 30 November afgetree as Koster.

rbt

Die kos by die afsluiting was natuurlik voortreflik. Oudl. Pat Whelan het gesorg vir die pap terwyl susters Magda Scheuer en Lucy Venter vir die slaaie gesorg het. 

Oudl Roelof van Rooyen het ds Leon en Hettie bedank vir wat hulle vermag het die afgelope jaar in die gemeente. Die was baiemaal onder moeilike omstandighede. Ons is geseënd om ds Leon en Hettie as leraarspaar te kan hê. 

Na die formele verrigtinge is daar lekker gekuier om die braaivleisvure. 

Groot waardering vir Gerhard en Lucy Venter vir wat hulle  vir die gemeente beteken in die werk wat hulle in die gemeentekommittee verrig.

Al die eer kom ons Skepper toe vir Sy seen en genade in ons gemeente. 

Verbondsonderrig afsluiting

Dit is daardie tyd van die jaar waar almal vele afsluitings het vir ‘n verskeidenheid aktiwiteite.

Op Sondag 17 November was dit tyd vir die verbondsonderrig afsluiting. Elke kind het sy/haar sertifikaat by die geleentheid ontvang, tesame met ‘n lekker leesboek.

Nadat hulle hul sertifikate vir hul ouers gewys het, het elke kind ook ‘n lekker geskenkie ontvang om die jaar op ‘n hoë noot te eindig.

Die belydenisklas van 2019 het hul volledige sertifikate ontvang as bewys dat hulle al hul verbondsonderrig jare voltooi het.

Bybelstudie afsluiting

Donderdag-aand 14 November om 19h00 was die jaarlikse afsluiting van die gemeente se maandelikse Bybelstudie. Die Bybelstudie vind plaas onder leiding van Ds Leon Lubbe in die saal van die Jakaranda Park Aftree-oord.

Die laaste Bybelstudie van die jaar het gehandel oor die gelykenis van die Fariseer en die Tollenaar (Lukas 18:9-14). Hierdie gelykenis word vertel om sy hoorders te leer van gebed. Dit gaan nie net oor volgehoue gebed nie, maar ook oor die gehalte van gebed. Die gebedsinhoud hang af van die gesindheid en die selfbeskouing van die een wat bid. Hierdie gelykenis word vertel met die oog op sommige wat hulleself vertrou dat hulle regverdig is, en die ander verag. Die Fariseer en die tollenaar verteenwoordig hier die twee uiterste groepe in die Joodse volkslewe. Albei het die behoefte aan gebed en daarom gaan albei na die tempel om te bid. 

Die Bybelstudie is afgesluit met ‘n gesellige saamkuier en verversings.

Die volgende Bybelstudie sal in Januarie 2020 plaasvind. Die datum sal nader aan die tyd bekendgemaak word.

rbt