Ten einde bankkoste tot die minimum te beperk, versoek ons vriendelik dat u eerder ‘n elektroniese bankoorbetaling maak.

Bankbesonderhede:
Bank: ABSA
Rekeningnommer: 90142038