Die AP Kerk Moot Sentraal het tans 488 belydende lidmate en 88 dooplidmate. Ons oudste lidmaat is tannie Bets Visser wat op 9 April 92 jaar oud geword het.

Nog interessante inligting oor die geskiedenis van ons kerk volg binnekort…